Nieuwe CAO Uitzendkrachten per 1 juli 2023

Zoals je misschien al hebt gehoord, is er een akkoord over de nieuwe CAO voor uitzendkrachten. De ABU, NBBU en de vakbonden zijn tot een akkoord gekomen over de inhoud van de CAO, die loopt van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. Per 1 juli gaan er belangrijke zaken veranderen in de CAO voor uitzendkrachten. Als uitzender is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de veranderingen. Zo voorkom je fouten in uitzendcontracten en de vervelende gevolgen hiervan. In dit blog zetten we alle belangrijke veranderingen voor je op een rij.

 

functioneringsbeleid ontwikkeling personeel

Overkoepelende wijzigingen

Voor contracten met en zonder beding worden wijzigingen doorgevoerd. Er zijn echter ook een aantal overkoepelende wijzigingen die gelden voor beide contracten: 

  • Er komt in alle gevallen één wachtdag; uitzendcontracten in fase A/1-2 hebben nog maar één wachtdag. Voorheen waren dit twee wachtdagen bij uitzendcontracten met beding. Dit betekent ook dat de wachtdagcompensatie vervalt. 
  • De inlenersbeloning wordt uitgebreid; uitzendkrachten hebben recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen die andere medewerkers bij de opdrachtgever ook ontvangen. Ongeacht of deze bruto of netto zijn. 
  • De relevante werkervaring van een uitzendkracht wordt het uitgangspunt; over het algemeen worden uitzendkrachten laag ingeschaald op de loonschaal en blijven zij daar hangen. Met de nieuwe afspraken moeten zij worden ingeschaald op relevante werkervaring. Ook periodieke verhogingen moeten worden doorgevoerd, tenzij de uitzendkracht een slechte beoordeling krijgt vanuit de opdrachtgever.

Wijzigingen voor uitzendcontracten met uitzendbeding

Heb jij uitzendkrachten in dienst met een contract met uitzendbeding? Dan zijn deze regels voor jou van toepassing: 

  • Geen wachtdagcompensatie meer; zoals eerder genoemd geldt er geen wachtdagcompensatie meer bij contracten met uitzendbeding. Voor de contracten in fase A/1-2 geldt er nog maar één wachtdag. 
  • Doorbetaling bij ziekte tijdens dienstverband; contracten met uitzendbeding worden – voor de duur van de terbeschikkingstelling – altijd aangegaan voor bepaalde tijd. Voorheen eindigde deze bij ziekte, maar dat is verleden tijd. Dat betekent dat je in principe zelf maximaal vier weken het verzuim moet doorbetalen. 
  • Opvolgende overeenkomsten moeten voor langere tijd worden aangegaan; net als bij uitzendcontracten zonder beding, moeten bij contracten met beding opvolgende uitzendovereenkomsten (bij dezelfde uitzendonderneming en inlener) worden aangegaan voor ten minste vier weken. 

Wijzigingen voor uitzendcontracten zonder uitzendbeding

Heb jij uitzendkrachten in dienst met een contract zonder uitzendbeding? Dan is het volgende voor jou van toepassing: 

  • Aanvulling Ziektewet; bij contracten zonder uitzendbeding komt er een aanvulling op de Ziektewet. Uitzendkrachten die ziek worden krijgen recht op twee jaar aanvulling op hun loon, tot 90% in het eerste jaar en tot 80% in het tweede jaar. Ook als hun uitzendovereenkomst is beëindigd blijven zij daar recht op houden. Daar moeten ze wel een premie van 0,3% of 0,7% voor betalen. Eerder was dit alleen aan de orde voor uitzendcontracten met een uitzendbeding.

Wachttijd StiPP pensioen vervalt

De Tweede Kamer heeft eind 2022 ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit heeft gevolgen voor de StiPP-regelingen op twee punten: 

  • De wachttijd komt te vervallen; uitzendkrachten beginnen direct met pensioen opbouwen. Dat betekent dat je als uitzender daarover premie moet afdragen.
  • De toetredingsleeftijd wijzigt; de toetredingsleeftijd wordt gewijzigd van 21 jaar, naar 18 jaar. Dat betekent dat uitzendkrachten vanaf 18 jaar pensioen opbouwen. Dit moet voor 1 januari 2024 zijn toegepast in je administratie.

Gevolgen kostprijs en aanpassen arbeidsovereenkomsten 

Dat de wijzigingen in de uitzend-CAO invloed hebben op de kostprijs is een feit. De hoogte van het ziekteverzuim bepaalt in welke mate de kostprijs verandert. Als uitzender zal je moeten berekenen wat de effecten zijn op jouw organisatie. Daarnaast moeten de arbeidsovereenkomsten op de schop. De wijzigingen moeten tijdig worden doorgevoerd, voordat de nieuwe wetgeving van start gaat. 

Als uitzendbureau je backoffice uitbesteden? Neem contact op met So Toff

Er gaat veel veranderen op het gebied van uitzendovereenkomsten. Veranderingen die je tijdig en correct moet doorvoeren als uitzender. Doe je dit niet, dan vergroot je de kans op conflicten en kunnen zelfs sancties worden opgelegd zoals het betalen van een schadevergoeding. En daar zit je niet op te wachten. So Toff kan je gehele backoffice uit handen nemen, terwijl je zelf werkgever blijft. Zo weet je zeker dat je uitzendovereenkomsten altijd aan de recente wetgeving voldoen. Meer informatie vind je op onze pagina voor uitzendwerkgevers. Contact met ons opnemen kan ook altijd. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.