Prinsjesdag 2023: de veranderingen voor je HR- en salarisadministratie

Zoals altijd brengt Prinsjesdag in de Nederlandse politiek tal van veranderingen met zich mee. Terwijl veel mensen Prinsjesdag associëren met de traditionele rijtoer van de koning in de Gouden Koets en de Troonrede, is het ook een moment waarop de regering haar beleidsplannen en begroting voor het komende jaar presenteert. Maar wat betekent Prinsjesdag 2023 eigenlijk voor Human Resources (HR)? In deze blog gaan we hier dieper op in, zodat je weet welke veranderingen en uitdagingen je als HR-professional kan verwachten in het komende jaar.

 

Kom ook snel weer aan ondernemen toe

en laat een terugbelverzoek achter

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Arbeidskorting gaat omhoog

Medewerkers met lage of gemiddelde inkomens kunnen binnenkort een belastingverlichting verwachten. De arbeidskorting stijgt van € 3.070 naar € 3.374, waardoor meer geld in de portemonnee van werkenden blijft.

Maar dat is niet alles wat de regering van plan is. Er wordt druk gewerkt aan hervormingen op de arbeidsmarkt om ervoor te zorgen dat medewerkers sneller een vast dienstverband kunnen krijgen. Dit betekent dat ze meer zekerheid hebben over hun werkschema en inkomen. 

Flexibel werk aan banden

Ook zitten er ingrijpende veranderingen aan te komen in de wereld van flexibel werk. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat een einde maakt aan nulurencontracten, die vaak onzekerheid veroorzaken. Deze worden vervangen door basiscontracten die meer stabiliteit bieden in termen van werkschema’s en inkomens.

Een andere opmerkelijke verandering is de verlenging van de onderbrekingstermijn voor tijdelijk werk. Momenteel is deze termijn zes maanden, maar binnenkort zal deze worden uitgebreid tot vijf jaar. Dit betekent dat medewerkers na een tijdelijke baan meer ademruimte hebben voordat ze weer een soortgelijke positie aangaan. Bovendien worden de meest onzekere fasen in uitzendwerk aangepakt, waarbij de maximale duur wordt teruggebracht van 5,5 jaar naar 3 jaar.

Daarnaast neemt het kabinet concrete maatregelen om misstanden met arbeidsmigranten aan te pakken, met speciale aandacht voor het reguleren van de uitzendsector. Uitzendbureaus moeten voldoen aan strikte minimale eisen en een certificering behalen.

Administratieve rompslomp voor HR-professionals

Volgens onderzoek van Visma, maakt 37% van de HR-professionals zich zorgen over de administratieve last die de veranderingen met zich meebrengt. Vooral het vervangen van het nulurencontract voor het basiscontract is een pijnpunt. 31% maakt zich hier grote zorgen over. Het basiscontract bevat vaste maandelijkse uren voor flexwerkers. Je moet deze uren aanbieden en betalen, zelfs als flexwerkers minder werken. Het is echter nadelig als flexwerkers met een basiscontract meer dan dertig procent van de uren werken, omdat dit leidt tot hogere WW-premies. Daarom is het nauwkeurig bijhouden van tijdregistratie en een efficiënt verloningssysteem cruciaal.

Het is verstandig om je flexibele personeelsbestand in kaart te brengen, inclusief het aantal flexwerkers, hun werkschema’s, gemiddelde uren en piekmomenten. Dit helpt bij het plannen van vaste contracten en het bepalen van het juiste type basiscontracten.

Voor studenten, scholieren en seizoenarbeiders gelden uitzonderingen. Ze kunnen als oproepkrachten blijven werken, maar er gelden criteria, zoals dat studeren hun hoofdactiviteit moet zijn. Dit moet je controleren, wat extra administratieve taken met zich meebrengt.

Wettelijk minimumloon per uur

In een eerder blog hebben we het er al over gehad, maar nu wordt het officieel ingevoerd. Vanaf 2024 moeten medewerkers een wettelijk minimumuurloon ontvangen. Niet te verwarren met het minimumloon, waarbij een vast minimum maandloon is vastgesteld. Omdat het minimumloon gebaseerd is op een werkweek van 36 uur, zal dit leiden tot een loonsverhoging voor degenen die meer dan 36 uur per week werken. 

Onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog

Vanaf 2024 mag je medewerkers een belastingvrije vergoeding van € 0,23 per kilometer geven voor zakelijke ritten, inclusief woon-werkverkeer. Dit is een stijging ten opzichte van de huidige vergoeding van € 0,21 per kilometer in 2023. Het betekent dat als je meer dan € 0,23 per kilometer vergoedt, het extra bedrag belast wordt als inkomen voor de medewerker. Er is ook een andere optie: je kunt ervoor kiezen om het extra bedrag onder te brengen in de ‘vrije ruimte’ van de Werkkostenregeling (WKR) als eindheffingsloon. 

Loondoorbetaling bij ziekte

De overheid wil het voor kleine en middelgrote werkgevers gemakkelijker maken om een langdurig zieke medewerker te kunnen vervangen. Dit geeft meer flexibiliteit bij het runnen van een bedrijf. 

Oplossing voor krapte arbeidsmarkt

De overheid zet zich in om werkgevers aan te moedigen onbenut arbeidspotentieel te benutten. Door bijvoorbeeld deeltijdwerkers aan te moedigen om meer uren te werken. Werkgevers worden aangespoord om verder te kijken dan de gebruikelijke kandidaten en kansen te bieden aan mensen die momenteel aan de zijlijn staan, zoals senioren. Voor deze groep heeft de overheid besloten om de IOW (inkomensvoorziening voor werklozen van 60 jaar en ouder) met vier jaar te verlengen, om zo de inkomensachteruitgang te verzachten.

Daarnaast moedigt de overheid werkgevers aan om kritisch naar hun eigen vacatures en bedrijfsorganisatie te kijken. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door ‘jobcarving’, waarbij werkprocessen anders worden georganiseerd, en door het aanpassen van wervings- en selectieprocedures, bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘open hiring’, waarbij diploma’s of werkervaring niet meer belangrijk zijn. 

Loonkostenvoordeel (LKV) verdwijnt

Het Loonkostenvoordeel (LKV), dat je kunt aanvragen wanneer je een ouder iemand in dienst neemt met een UWV-uitkering, komt te vervallen. De reden is dat te weinig bedrijven gebruik maken van deze regeling. Verwacht wordt dat de regeling vanaf 2026 vervalt. 

HR- en salarisadministratie uitbesteden aan So Toff

De aankondigingen op Prinsjesdag betekenen extra werk voor jou als HR-professional. De uitgebreide administratieve taken kosten veel tijd, tijd die je wellicht liever zou willen besteden aan het aantrekken en behouden van personeel. En dan hebben we het nog niet eens over mogelijke fouten die kunnen voorkomen. So Toff kan je volledig ontzorgen door je HR- en salarisadministratie over te nemen, terwijl medewerkers bij jou in dienst blijven. Meer weten over onze diensten? Neem dan contact op met een groeikracht adviseur.